14 Pułk Przeciwpancerny


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

  Dowódca 14  Pułku Przeciwpancernego

płk Ireneusz KRÓL

 

Pułkownik Ireneusz KRÓL urodził się 25 kwietnia 1973 r. w m. Łuków

 

Wykształcenie:

1992 – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1996 – Wyższa Szkoła Oficerska im. Gen. J. Bema, wydział Wojsk Rakietowych
i Artylerii, Artyleria Rakietowa;

2005 – Akademia Obrony Narodowej, wydział Strategiczno – Obronny, Bezpieczeństwo Narodowe, Zarządzanie Bezpieczeństwem;

2008 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Wydział Zarządzania
i Informatyki, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

 

Kursy i szkolenia:

1997 – WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA IM.J.BEMA, KURS SPECJALISTYCZNY DOWÓDCÓW BATERII, ARTYLERIA NAZIEMNA;

2005 – kurs z zakresu działalności społeczno - wychowawczej dla dowódców batalionów;

2008 – kurs doskonalący, WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW, [8041001] Kurs specjalistyczny – szefów sztabów batalionów (dywizjonów);

2013 – kurs kwalifikacyjny, AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Kurs kwalifikacyjny w pionie funkcjonalnym sztabowym o stopniu etatowym podpułkownik
w korpusie osobowym wszystkie korpusy osobowe;

2014 – kurs doskonalący – Metodyka prowadzenia badań podczas ćwiczeń wojskowych;

2016 – kurs doskonalący, DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH, Kurs SERE poziom "A";

2018 – Kurs Introduction to Design Thinking SOC 3440, Joint Special Operations University, MacDill Air Force Base, Florida, AszWoj Warszawa;

2018 – Kurs Planowania Operacyjnego NATO, Joint Special Operations University, MacDill Air Force Base, Florida, AszWoj Warszawa;

2018 – Certyfikat Planowania operacji sojuszniczej na północno-wschodnim obszarze odpowiedzialności sojuszu, AszWoj Warszawa;

2018 – Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny w pionie funkcjonalnym dowódczo-sztabowym o stopniu etatowym pułkownik w korpusie osobowym wszystkie korpusy osobowe, KOD 8101202, w AszWoj Warszawa;

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

14 Pułk Przeciwpancerny
Wojska Polskiego
16-400 Suwałki
tel. 261347933
fax. 261347341
14pppanc@ron.mil.pl

    
  • BIP